JWB.TECH

JWB.TECH is onderdeel van JWB Creatieve Communicatie

Het gevoel van een duurzaam en ‘strak’ terras visualiseren met 3D animatie

Een animatie die voor diverse doelgroepen ingezet kan worden. Dit was de opdracht van Aslon aan JWB. Zowel de installateur als de consument moet geïnteresseerd raken voor een nieuw terrassensysteem van Aslon.

In deze 3D animatie hebben we gekozen voor een combinatie van techniek en gebruik. De techniek komt tot uitingen door stapsgewijs in te zoomen op technische details. Het gebruik wordt verbeeld door de dame die op blote voeten comfortabel over het terras beweegt. De scenes zijn zo op gezet dat er delen uitgenomen kunnen worden voor bijvoorbeeld instore presentaties.